Dobór właściwego formularza

Wybór właściwego blankietu do rozliczenia własnych przychodów nie zawsze jest łatwą kwestią. Niekiedy wystarcza nam jeden formularz, a bywają przypadki, że prócz trzech podstawowych PIT-ów powinniśmy dostarczyć też parę załączników. Druk PIT 28 wypełniają obywatele rozliczający aktywność gospodarczą.

By móc rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 należy do 21 stycznia zawiadomić organ skarbowy o rozliczeniu się w odmianie ryczałtowej. W przypadku zapoczątkowania działalności gospodarczej, decyzję rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym trzeba przedłożyć w dniu otwarcia aktywności i przed osiągnięciem pierwszego dochodu.

W przypadku wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, oraz umów o pokrewnym zakresie, poinformować nie później niż do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym osiągnęło się dochód, o osiągnięciu dochodu – . Jeśli osoba nie spełni takich wymogów, skutkuje to utratą możności rozliczenia się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możności skorzystania z wszelkich udogodnień, jakie dostępne są przy obliczaniu na pozostałych formularzach. Podatnik składający PIT-28 nie ma możliwości rozliczać się wraz z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody uzyskane za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Poświadczenie podatkowe o wielkości zdobytego dochodu, wielkości wykonanych potrąceń i należnego ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych winni dostarczyć w czasie do 31 stycznia kolejnego roku. Przeczytaj więcej o deklaracji PIT 28.

Przed przystąpieniem do wypełnienia pit a warto pamiętać, że w przypadku, kiedy działalność opodatkowana w postaci ryczałtu jest przez współmałżonków, to niezależnie od formy, w której to się odbywa, roczne zeznanie PIT-28 przesyła każdy z małżonków oddzielnie.

W przypadku, w którym podatnik stracił prawo do rozrachunków ryczałtowych, zobligowany jest do dostarczenia deklaracji PIT 36, uzupełnionej o PIT28 za okres poprzedzający stratę tego prawa.

Niezłożenie zeznań w czasie rozpatrywane jest jako uchybienie i podlega karze pieniężnej.