Zmiany w podatkach w w obecnym roku

Podatników czekają zmiany, bowiem od 1 stycznia 2016 roku mają zacząć funkcjonować przepisy zwiększające tzw. kwotę wolną od podatku. Jakie będzie to miało skutki dla budżetu kraju, jak i pracowników oraz pracodawców?Czy zmiany spowodują, że będzie żyło się lepiej, a może wręcz przeciwnie? Aktualnie kwota wolna od podatku to 3091 zł i nie była podwyższana od wielu lat. Projekt ustawy, zaproponowany przez prezydenta ma to zmienić i urealnić w stosunku do obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej.

deklaracja pit

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com

Propozycja zakłada podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł. Adekwatnie do zwiększenia progu wolnego od podatku, ta zmniejszająca również zostanie podniesiona z 556,02 zł do 1440 zł. Co taki program PIT oznacza dla budżetu Polski? – mniejsze wpływy z podatku od osób fizycznych. To oznacza negatywne konsekwencje dla terytorialnych samorządów, których sporą część budżetu, bo blisko 40% stanowią właśnie wpływy z tytułu podatku. Optymiści jednak zakładają, że dzięki opisanemu rozwiązaniu powinien nastąpić wzrost konsumpcji, a to przełoży się na zwiększenie wpływów do budżetu państwa od osób fizycznych. Czy PITy 2016 okażą się strzałem w dziesiątkę czy wręcz przeciwnie jeśli chodzi o finanse kraju, okaże się w praktyce. Bez spekulacji natomiast specjaliści twierdzą, że program PIT 2016 jest doskonałym rozwiązaniem dla pracowników oraz pracodawców – pitax program. Ci pierwsi powinni osiągać wyższe zyski z tytułu stosunku pracy, ponieważ wzrost kwoty wolnej od podatku będzie miał przełożenie na wzrost wynagrodzenia netto. Właściciele firm z kolei nie będą obciążeni dodatkowymi kosztami, a więc w praktyce będą mogli lepiej wynagrodzić podwładnych, bez konieczności uszczuplania własnego budżetu – .

rozliczanie podatków

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Kwota wolna od podatku ma być podniesiona w skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł iż system podatkowy musi brać pod uwagę możliwość uniesienia przez podatnika ciężaru podatku, uzależnionego od zdolności dochodowych. Trybunał określił też, iż aktualny system jest wadliwy, bowiem uzależniony jest od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a tak nie powinno być w demokratycznym kraju. W jakim stopniu PITy 2016 przyczynią się do realnej poprawy życia statystycznego Polaka, bez straty dla budżetu kraju, jednostek samorządu terytorialnego a także pracodawców zarówno dużych jak i średnich i małych przedsiębiorstw przekonamy się na początku roku, to jest po wejściu ustawy w życie.