Rozliczenie PIT przez emerytów i rencistów

Każdy z nas musi się rozliczyć z fiskusem. Niezależnie od tego, czy uzyskujemy dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, z prowadzenia własnej działalności czy z wynajmu lokalu. Co jednak z emerytami i rencistami, którzy nie mają pracodawcy, który by za nich odprowadzał podatek?

Emeryci i renciści także płacą zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka ta jest odliczana od świadczenia pobieranego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stąd też to właśnie ZUS musi swoim świadczeniobiorcom wystawić odpowiedni formularz, który posłuży im do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Emeryci i renciści dostaną formularz PIT 11a lub PIT 40a – istotna jest ta końcowa literka w oznaczeniu. Na tej podstawie będą mogli złożyć do US swoje zeznanie podatkowe. Dokonują tego tak jak wszyscy inni podatnicy, tzn. podają w deklaracji kwotę odprowadzonych zaliczek, kwoty przychodów i kosztów uzyskania przychodu i na ten podstawie wyliczają podatek należny. Ten ostatni porównuje się z kwotą zaliczek na podatek, aby ustalić, czy nie trzeba czegoś fiskusowi dopłacić albo – z drugiej strony – czy US nie powinien zwrócić nam nadpłaty.
startup-593322_640
Aby uprościć tę procedurę, mogą – podobnie jak wszyscy inny podatnicy – skorzystać z programu do rozliczania PIT 2017 program taki można spotkać w internecie niemal na każdym kroku. Rozliczenie może wówczas nastąpić online, co oczywiście będzie dużo wygodniejsze, szczególnie dla osób mniej sprawnych, którym trudniej byłoby wytrwać w kolejce na poczcie lub w urzędzie skarbowym. Obsługa takiego programu do rozliczeń jest banalnie prosta i jeśli tylko emeryt czy rencista radzi sobie z posługiwaniem się komputerem, nie będzie miał najmniejszego problemu, aby PIT 2017 rozliczyć z pomocą programu. Aplikacje takie mają też na ogół szczegółowo i klarownie napisaną instrukcję, dzięki czemu można się samemu odnaleźć w gąszczu tabelek i rubryk. W razie wątpliwości można elektronicznie wypełnione zeznanie wydrukować i skonsultować z urzędnikiem lub kimś bardziej doświadczonym.